Historie

Herning Roklub, Skivevej 4, 7451 Sunds

Roklubbens historie

I foråret 1936 mødtes 5 gamle roer fra hver deres by i Herning. Da de ikke kunne glemme deres kærlighed til roning, besluttede de at starte en roklub i Herning. Deres motto lød sådan:

 

En gang roer, altid roer!

 

Der var ikke nogen sø af passende størrelse i Herning. Derfor blev roklubben etableret ved Sunds sø. Distancen var, selv med datidens transportmidler, overkommelig.

 

På en ekstraordinær generalforsamling den 17. september 1936 blev det vedtaget at optage et lån på 2000 kr. til anskaffelse af bådehus, grund m.m. I løbet af vinteren og foråret 1937 byggede medlemmerne under ledelse af arkitekt Öhlenslchläger Christiansen klubbens smukke bådehus. Den 23. april 1937 blev bådehuset indviet. Den 23. Juni startede Herning Roklub for første gang i kaproning med tre hold i Thisted.

 

I 1943 startede en dameafdeling med 25 nye kvindelige medlemmer. På det tidspunkt havde Herning Roklub således 60 mandlige roer og 25 kvindelige. I 1960 blev Bådestuen, som indeholdt klublokaler, bygget til. Den blev nedrevet allerede i 1981, og det nuværende klubhus blev opført. Samme år vandt Herning Roklub Vestjydsk Venskabsmatch.